Informasjon

Sindre Lade Rønes

  • 21.09.1984 - 12.10.2022

Kvil no vår kjære, grensa di var nådd.

Minnegåve til pasientaktiviteter, Tyrilistiftelsen Trondheim. kontonr. 3207.36.66065 Merk: Høvringen.

Kvil no vår kjære, grensa di var nådd.

Minnegåve til pasientaktiviteter, Tyrilistiftelsen Trondheim. kontonr. 3207.36.66065 Merk: Høvringen.
Bestill blomster Blomster
Gi en minnegave Minnegave